Politici by měli následovat papeže

A Rocha vítá novou papežskou encykliku Laudato Si (Chvála tobě) – s jejím silným poselstvím o životním prostředí. Pope_Francis_in_March_2013-300x300Vyzýváme všechny církve, aby ji četly, přemýšlely o ní a vyvíjely tlak na vlády ohledně nadcházejících rozhovorů v OSN o klimatických změnách v Paříži v prosinci 2015.

„V době, kdy mají činy lidstva bezprecedentní negativní dopad na Boží svět, je zásadní, aby se všichni křesťané všech denominací – stejně jako lidé jiných náboženství a i nevěřící – sjednotili k ochraně celistvosti Stvoření.“, řekl Dave Bookless, ředitel pro teologii v A Rocha.

Ten dále dodává: „Velmi nás povzbuzuje, když mezi lidmi vidíme hluboký zájem o biodiverzitu a zápas o lidi lapené v pasti materiální chudoby i za ty lapené v pasti nadspotřeby. Myšlenka „integrální ekologie“, ve které se zároveň řeší potřeby ekosystémů, lidských společností a ekonomického blahobytu, je dnes velmi potřebná. Je potřeba najít způsob, jak má naše globální komunita převzít zodpovědnost za ochranu a obnovu našeho společného domova. Celá tisková zpráva zde (v angličtině)1506_D_Bookless_comment

A Rocha se připojuje k petici za zdravé zemědělství 13 prosince 2018
Vietnam, Kambodža, Thajsko – cestopis 18 listopadu 2018
Latest news
Papua – cestopis 23.11.2018 6 listopadu 2018
Přednáška 25.10.2018 – Výročí 100 let republiky 9 října 2018