European Regional Creation Care Conference 7.-10.11.2016

24 července 2016

Evropská konference o vytvoření péče & evangelia
7-10 listopadu 2016, Torremolinos, Španělsko
2016_EEA_1
Žijete v Evropě? Chcete se dozvědět více o péči o stvoření jako součásti evangelia? Navázat kontakty s cílem čelit výzvám, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a bezpečnosti potravin? Chtěli byste rozvinout hnutí péče ve vaší zemi?

Přidejte se k nám na této evropské konferenci o péči o stvoření a evangeliu v 7. v sérii regionálních konferencí pořádaných Lausanským hnutím a Světovou evangelikální aliancí, ve spolupráci A Rocha International a Evropskou evangelikální aliancí.

Konference se bude konat v Torremolinos, Španělsko a bude probíhat od odpoledne pondělí 7. listopadu do oběda ve čtvrtek 10. listopadu. Jednacím jazykem bude angličtina a hlavními třemi tématy: „Boží slovo“ (Bible a životní prostředí), „Boží svět“ (současná věda na globální a evropské úrovni) a „Boží dílo“ (konkrétní řešení a osvědčené postupy z církví a křesťanských organizací).

Naším záměrem je přilákat delegáty z co největšího počtu zemí celé Evropy, kteří mohou pokračovat i po konferenci v práci pro péči o stvoření ve svých zemích. Pro další podrobnosti, včetně nákladů a registraci naleznete zde, případně kontaktujte tým A Rocha v Česku.

Zatím jsme spolupracujeme s pracovníky z více než 50 zemí. Přijďte a staňte se součástí této vize!

Podzimní festival ptactva sobota 7. října 22 září 2023
Výstava hub Prachatice 20.- 22. 9. 2023 21 září 2023
Novinky
Výstava Houby Podorlicka 7. – 10. září 2023 30 srpna 2023
Ohlédnutí za Dobrovolnickým týdnem 2023 27 srpna 2023