PF 2022

13 prosince 2021

Milí přátelé, blíží se konec roku 21. Přejeme Vám požehnané svátky vánoční, dobrou, živou vodu po celý nový rok 2022.

Dear friends, the end of the year 21 is approaching. We wish you a blessed Christmas, good, living water throughout the new year 2022.

česky:

 

 

 

 

 

 

 

EN:

KONFERENCE A ROCHA 2022 HUSINEC 22 dubna 2022
SET Praha 16. 6. 2022 21 dubna 2022
Novinky
Výstava fotografií 3. – 27. května 2022 21 dubna 2022
Vítání ptačího zpěvu Nové Město nad Metují 21 dubna 2022