analyticsProperty = 'UA-57404955-1'; // A Rocha Czech if (true) { (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', analyticsProperty, 'auto'); ga('send', 'pageview'); }

Politici by měli následovat papeže

A Rocha vítá novou papežskou encykliku Laudato Si (Chvála tobě) – s jejím silným poselstvím o životním prostředí. Pope_Francis_in_March_2013-300x300Vyzýváme všechny církve, aby ji četly, přemýšlely o ní a vyvíjely tlak na vlády ohledně nadcházejících rozhovorů v OSN o klimatických změnách v Paříži v prosinci 2015.

„V době, kdy mají činy lidstva bezprecedentní negativní dopad na Boží svět, je zásadní, aby se všichni křesťané všech denominací – stejně jako lidé jiných náboženství a i nevěřící – sjednotili k ochraně celistvosti Stvoření.“, řekl Dave Bookless, ředitel pro teologii v A Rocha.

Ten dále dodává: „Velmi nás povzbuzuje, když mezi lidmi vidíme hluboký zájem o biodiverzitu a zápas o lidi lapené v pasti materiální chudoby i za ty lapené v pasti nadspotřeby. Myšlenka „integrální ekologie“, ve které se zároveň řeší potřeby ekosystémů, lidských společností a ekonomického blahobytu, je dnes velmi potřebná. Je potřeba najít způsob, jak má naše globální komunita převzít zodpovědnost za ochranu a obnovu našeho společného domova. Celá tisková zpráva zde (v angličtině)1506_D_Bookless_comment

23.6.2019 Písničkáři hrají pro přírodu 19 června 2019
Kurzy Orlické Záhoří červen 2019 27 března 2019
Novinky
ČRo o A Rocha 12 února 2019
Česká A Rocha se přidala ke Koalici proti palmovému oleji 11 ledna 2019