Projekt VODA PRO ŽIVOT

18 prosince 2017

Přírodní lokalita plná vody, života i ticha

Během léta 2017 A Rocha postupně dokončovala práce na vznikajícím mokřadu v bezprostřední blízkosti budovy centra A Rocha Krupárna. Osmnáctiměsíční grantový program nazvaný VODA PRO ŽIVOT – jezírko u ekologického centra 2. etapa, podstatně podpořený dotací Královéhradeckého kraje s cílem vytvořit lokalitu zadržené vody v krajině se úspěšně přiblížil k cíli.

Nyní jsou v přípravě podklady pro další pokračování v následném grantu v r. 2018 na vytvoření venkovní třídy, učebny, tzv. hidu-pozorovatelny pro děti a studenty základních a středních škol a vlastně všecky zájemce o přírodu. Z ní bude možno pozorovat dva větší rybníčky a tři menší tůně /vznik těchto dalších ploch podpořila AOPK ČR/.

Součástí nádherné lokality s pěti vodními hladinami je dokončované umělé hnízdiště – kontejner pro leďňáčky. Ten je osazený čtyřmi hnízdními norami a hnízdní dutinou. S napětím budeme v předjaří 2018 čekat jejich obsazení. Dále je v blízkosti jezírek tzv. „jedlý les“, bylinková spirála, hadník nebo broukoviště.

V největším biodiverzitním, letos dokončovaném jezírku je již zasazeno několik desítek vodních rostlin, vyskytuje se zde též spoustu živočichů např. kolem deseti druhů vážek, po obvodních březích loví hmyz konipas horský nebo bílý, v jezírku se občas brodí volavka popelavá a po hladině plovou kachny. V bahnitém dně jedné z tůní byly objeveny stopy vydry.

Při výstavbě se zde kromě odborné firmy zapojila celá řada dobrovolníků od nejmladší po nejstarší generaci. Všem patří naše srdečné poděkování. Místo na květnaté loučce u jezírka je kromě květin osazené dřevěnými tabulkami s biblickým citátem o tiché vodě a zelené nivě (jak je o tom psáno v biblickém Žalmu Davidově č.23). Místo se tak stává hojně navštěvovanou lokalitou. V nedávné minulosti bylo též dějištěm krásné a veselé svatby jedněch našich přátelských dobrovolníků. Jindy voda v jezírku a nádherné prostředí posloužilo ke křesťanskému křtu hned několika mladých lidí. Právě ti zde také v minulosti pracovali. A tak sem teď rádi přicházejí nejen za poznáním přírody a jejich procesů, ale také do tichého prostředí plného barev a zrcadlících se vodních hladin. Přicházejí se pokochat krásou přírody, odpočinout si, uklidnit se v hektice života. I k tomu má toto místo nám všem a každému přicházejícímu poutníku a člověku dobré vůle sloužit.

Tento projekt byl podpořen dotací Královehradeckého kraje.

Dobrovolnický týden 2024 – OBSAZENO 27 května 2024
Víkend otevřených zahrad 8.-9. 6. 2024 22 května 2024
Novinky
Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří – OBSAZENO 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024