Projekt Krakonošovy zahrádky

23 června 2024

Kde to kvete, tam to žije

Projekt podpořen z projektu ŠKODA AUTO Nadačního fondu – Ochrana přírody a biodiverzity / Termín realizace 8.2.2024 – 30.6.2024

 

Cíl projektu: Cílem projektu v naší Přírodní zahradě je vytvoření a obnovení květnatých luk a naučné tabule s přírodními prvky (hmyzí hotel a suchá zídka). Dále vyčištění a renovace přírodního jezírka.
V roce 1998 tu byla tisíciletá povodeň, která mimo jiné odnesla ve velké míře vrchní vrstvu humusu spolu s lučními rostlinami. V současnosti jsou louky druhově chudé a odpovídá tomu i skladba hmyzu. Proto bychom rádi zvýšili pestrost lučního kvítí a tím nalákali hmyz.
Navazující naučná tabule poslouží veřejnosti a školám k získání informací hravým a zábavným způsobem. Ekocentru bude tabule sloužit při formální i neformální výuce jako názorná ukázka obyvatel luk. Děti budou moci na loukách pozorovat luční rostliny a bezobratlé a porovnat s vyobrazením na naučné tabuli.
Naučná tabule je oboustranná. Jedna strana tabule je věnovaná pohledu do louky. Kde jsou jednotlivé luční rostliny s názvem a živočichové na „odklopných “ obrázcích. Pod obrázky je popis a zajímavosti o zvířeti. Druhá strana tabule je věnovaná motýlům, jejich vývojovým stadiím a živným rostlinám. Vše bude hravou a interaktivní formou. Součástí tabule bude hmyzí domek z rákosu a navrtaných špalíků, který poslouží samotářským druhům včel pro hnízdění a jejich úkryt. Pod cedulí se postaví suchá zídka z plochých kamenů, která zajistí úkryt a vhodné prostředí pro vývoj zvláště chráněných druhů plazů (ještěrka živorodá, slepýš křehký).
Vyčištěním jezírek a úpravou dna a břehů zajistíme vhodné podmínky pro vodní živočichy (bezobratlí-vážky, potápníci, znakoplavky, …; obojživelníci -čolky, ropuchy obecné a skokany hnědé). Do přidaného kačírku zasadíme vodní rostliny, čímž vytvoříme biotop vodních organismů.

Podpořený projekt zvýší povědomí o přírodních zahradách a poslouží návštěvníkům jako „atlas hmyzu“, který lze na zahradě ekocentra zahlédnout.

Ke slavnostnímu odhalení cedule došlo při akci „Víkend otevřených zahrad“. Kde si mohlo tabuli prohlédnout větší množství návštěvníků.

Projekt Krakonošovy zahrádky 23 června 2024
Dobrovolnický týden 2024 – OBSAZENO 27 května 2024
Novinky
Víkend otevřených zahrad 8.-9. 6. 2024 22 května 2024
Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří – OBSAZENO 12 dubna 2024