Zrekonstruované ekologické centrum A ROCHA otevírá s bohatým programem

15 září 2013

Mezinárodní křesťanská ochranářská organizace A Rocha má od r. 2011 své české centrum v Dobrém, 2013_09_otevreni_4kde postupně vykoupila objekt bývalé Krupárny s přilehlými
pozemky. Díky finančním prostředkům z programu OPPS ČR-PR 2007-2013, v němž jsou podporovány zejména aktivity, které napomáhají k rozvoji a zvýšení spolupráce mezi sousedními regiony na obou stranách česko-polské hranice, bylo v uplynulých šesti měsících zrekonstruováno přízemí tohoto objektu.

A Rocha spolu s polským partnerem – obcí Radkow – totiž uspěla v grantovém řízení, a tak mohla začít realizace projektu nazvaného„Spolu pro lidi a přírodu“  reg. č. PL.3.22/3.2.00/12.03348. Zatímco v Dobrém během uplynulých šesti měsíců vznikla multifunkční místnost, kuchyňka a sociální zařízení, v Radkowě dochází z prostředků dotace k rekonstrukci přírodního amfiteátru. To vše položí základ pro pokračování projektu a pořádání společných akcí na obou stranách česko-polské hranice.

Velkým svátkem a vyvrcholením rekonstrukce první části Krupárny se stala neděle 15. září, kdy se uskutečnilo slavnostní otevření Ekologického centra A Rochy, které bylo symbolicky pojmenováno po Angličanovi Keithu Morrisovi, duchovním otci, jenž společně s Pavlem Světlíkem, kazatelem Církve bratrské inicioval založení této organizace v České republice. Členové Morissovy rodiny se zúčastnili slavnostního aktu a vlastnoručně odhalili pamětní desky s motivy vážek, které měl Keith velmi rád.

V úvodu akce přiblížil Pavel Světlík přítomným, mezi nimiž nechyběla skupina z obce Radkow, proces vzniku A Rochy 2013_09_otevreni_5v České republice a její cíle v oblasti environmentální výchovy. Vzhledem k mezinárodní účasti na slavnostním otevření Ekologického centra Keithe Morrise, nezapomněli pořadatelé ani na polskou, českou i evropskou hymnu – nutno podotknout, že slyšet znít tóny naší hymny v prostředí A Rochy v Dobrém, kde opravdu voda hučí a lesy šumí, bylo velice působivé. V průběhu odpoledne si hosté mohli prohlédnout nové prostory a výstavku fotografií, dokumentujících činnost centra. O hudební tečku se postaral člen skupiny Oboroh Slávek Klecandr.

Hlavní činností A Rochy je výchova zaměřená na ekologii a odpověď Pavla Světlíka na otázku, jaké nejbližší akce má centrum v plánu, to plně potvrdila: „Ve dnech 26. – 29. září pořádáme výstavu Houby Podorlicka. Začínáme ve čtvrtek identifikačním odpolednem za účasti mykologů a přednáškou na téma Nové poznatky o jedovatosti hub. Od pátku pak bude výstava přístupná veřejnosti a zejména první den počítáme s návštěvou škol. Další akcí je Podzimní evropský festival ptactva v sobotu 5. října. Na několikakilometrové procházce budou účastníci pozorovat a sčítat ptactvo, využijeme i pozorovatelnu na louce za centrem. Obě tyto akce samozřejmě proběhnou ve spolupráci s polským partnerem.“

Vedle výukových programů a akcí by měly pokračovat i stavební práce: „Pokračování rekonstrukce objektu krupárny je závislé na přísunu financí. Chceme vytvořit další učebnu v prvním podlaží. Tam budou do prosklených vitrín s přírodními prvky umístěny staré sbírky 150 – 200 kusů ptáků, které se nyní restaurují. Plánujeme i instalaci turbíny na náhonu jako názorné ukázky využívání vodní energie,“ přiblížil plány A Rochy a Ekologického centra Keithe Morrise v Dobrém Pavel Světlík.

autor textu: Dana Ehlová (září 2013)

autor fotografií: Filip Laštovic

Clipboard01

 

Víkend otevřených zahrad 10.-11. 6. 2023 27 května 2023
Ptačí kemp Záhoří – ČSO – červenec 2023 21 května 2023
Novinky
Vítání ptačího zpěvu 29. dubna Černčice 21 dubna 2023
Přednáška 13. dubna 2023 9 dubna 2023