Dobrovolnický týden 2022

Ve dnech 13. 8. – 20. 8. 2022 proběhl Dobrovolnický týden v ekocentru A Rocha v Dobrém u Dobrušky. V těchto dnech se na Krupárně vystřídalo více než 35 milovníků Božího stvoření ze šesti zemí, kteří společně udělali obrovský kus práce, do níž se zapojily i rodiny s malými dětmi a skupina starších dětí pod vedením Jany z týmu A Rocha.

V budoucí společenské místnosti proběhlo náročné vysekání zdi pro rozvody topení a osazení parapetů včetně následného úklidu (zaprášení pracovníci by mohli vyprávět),  byly smontovány a do země zasazeny tři krásné dřevěné informační tabule a opraven porušený říční břeh u splavu.

V naší živé zahradě vyčistili účastníci všechna jezírka od nežádoucího plevele – to si v horkém počasí užily zejména starší děti.

Společnými silami jsme položili novou lávku u hadníku, pokáceli několik uschlých stromů, které hrozily pádem na cestu a vysekali vysokou trávu kolem všech keřů. Dobrovolníci také připravili spoustu potřebného dřeva na zimu, několik desítek rámků pro včely a vyčistili od kamenů navezenou půdu, která nyní může být použita na další záhonky.

Bylo nádherné pozorovat spolupráci mezi jednotlivými skupinami i jednotlivci; mladší účastníci měli možnost se učit různým dovednostem od zkušenějších – například při stloukání rámků pro naše včely, výrobě informačních tabulí nebo přípravě betonu pro betonování parapetů. Nelze však opomenout a nepochválit ani náročnou práci odvedenou v kuchyni pod vedením zkušené profesionální kuchařky Mileny, která s vydatnou pomocí každý den připravovala výtečná a zdravá jídla.Celý pobyt však nebyl prospěšný jen pro zahradu a objekt Krupárny, ale obohatil i všechny naše účastníky. Sešli se zástupci čtyř generací, kteří měli kromě společné práce možnost poznávat se a učit se jeden od druhého, sdílet svůj životní příběh, navazovat a budovat přátelství a společně se radovat z Božího stvoření. Ranní a večerní čas byl vyhrazen společným chválám a modlitbám, které byly následovány duchovním zamyšlením a čtením z Písma. Společně jsme přemýšleli nad Žalmem 23, vůní Ducha Svatého v našich životech, jedinečností prožívání každého dne v přítomnosti, posilování jeden druhého vírou a Božími dary nebo významem kostelů a chrámů v dobách Starého zákona. Byli jsme povzbuzeni zkušenostmi z A Rochy ve Francii a Kanadě, a prací misijní organizace Christian Motorcycles Association, která mluví o Evangeliu s motorkáři ve Velké Británii. Nechyběla ani příležitost pro tradiční český táborák s opékáním buřtů a společným sdílením a modlitbami, dobrodružné vsuvky formou mytí v řece nebo možnost zdokonalit se v angličtině při práci a sdílení s našimi zahraničními bratry a sestrami.


Každé odpoledne čekal účastníky aktivní odpočinek naplněný poznáváním Orlických hor. Navštívili jsme také Záchrannou stanici v Jaroměři, s jejich pracovníky jsme si užili komentovanou prohlídku na Josefovských loukách, kde jsme pozorovali například bekasiny, skorce, ale i divoké koně a pratury.

A také jsme do přírody vypustili vyléčeného racka. Díky prohlídce archeologického muzea v přírodě Villa Nova v Uhřínově, které přibližuje středověkou vesnici s využitím experimentální archeologie, jsme měli možnost se dozvědět, jak žili a hospodařili naši předkové v období 13-14. století. Navštívili jsme poučnou přednášku o Agrolesnictví a extenzivním ovocnářství studentů Farmářské školy a jejich kolegů z Německa a společně s obyvateli z blízkého i vzdálenějšího okolí jsme shlédli dokumentární snímek Drahomíry Vihanové o Franzi Eimannovi Denně předstupuji před Tvoji tvář o síle víry a poutu k domovu. Každé ráno jsme se také mohli podílet na kroužkování ptáků, žijících v okolí centra Keithe Morrise.

Kroužkování bylo vždy doprovázeno krátkým představením daného druhu – dozvěděli jsme se tak mnoho užitečného nejen o sýkorkách, ale např. o skorci, střízlíkovi, králíčkovi a zejména o krásném ledňáčkovi, který je pro své krásné zbarvení nazýván Létající drahokam.

Věříme, že se nám v příštím roce úspěšnou akci, při které jsme měli možnost „ochutnat“ komunitní způsob života, podaří zopakovat a přivítáme na ni i vás.

-ACK-

 

Dobrovolnický týden 2024 – OBSAZENO 27 května 2024
Víkend otevřených zahrad 8.-9. 6. 2024 22 května 2024
Novinky
Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří – OBSAZENO 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024