Ekologická olympiáda 2021, krajské kolo

14. dubna 2021 proběhlo krajské kolo Ekologické olympiády. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením vyvolaným pandemíí Covid-19 se olympiáda musela konat distančně, pomocí online videokonference.

Online probíhaly i všechny tři hlavní části soutěžního dne. Nejdříve soutěžící vyplňovali vědomostní test. Technicky se podařilo propojit soutěžící trojice jednotlivě, tak aby byla zachována týmová práce a skupinky se navzájem nemohly ovlivňovat. Stejný čas zpřístupnění testu zajistil spravedlivé podmínky pro všechny účastníky. Druhá část soutěžního dne patřila poznávacímu testu.

Po přestávce na oběd využily všechny týmy přidělený časový limit k prezentaci předem připraveného projektu. Na dodržení regulí celou dobu dohlížela čtyřčlenná komise, která při bodovém hodnocení jednotlivých otázek přidělovala body tzv. „naslepo“, protože byl záměrně skrytá identifikace soutěžní skupinky. Soutěžní den se celkově podařil, i když se několikrát objevil technický problém s připojením. Naštěstí to nebylo v situaci, která by ovlivnila samotnou soutěž. O hodně závažnějším nedostatkem byla skutečnost, že se soutěžící a porota nemohli osobně potkat. Těšíme se až pandemie pomine a třeba některý příští ročník EO uspořádáme v prostředí našeho ekocentra.

 

 

 

 

 

 

Soutěžní den se uskutečnil díky podpoře Královehradeckého kraje, ČSOP.
SFŽP ČR a MŽP ČR.

Přednáška 24. listopadu 2023 29 října 2023
Cestopisná přednáška 27. října 2023 9 října 2023
Novinky
Podzimní festival ptactva sobota 7. října 22 září 2023
Výstava hub Prachatice 20.- 22. 9. 2023 21 září 2023