Ekologické výukové programy na Rychnovsku a Náchodsku

Projekt Ekologické výukové programy na Rychnovsku a Náchodsku

Podpořen v Národním programu životní prostředí (prioritní oblast 6 Environmentální prevence a osvěta)

Podporovaná aktivita: Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových programů a školení

Smyslem projektu je vyučovat v učebně ekocentra, v terénu nebo ve školách vzdělávací výukové programy. Vše zaměřené na ochranu přírody a vedení k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Prostřednictvím dvou školených, oceněných lektorů. V období roku 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízené programy jsou propagovány prostřednictvím katalogu, který vydává KÚ Hradec Králové, odbor ŽP. Dále jsou na webu A Rocha, na webu ekocentra, v tištěné podobě jsou šířeny i osobními návštěvami škol apod. Jsou určené pro děti z MŠ, ZŠ a případně i SŠ.

Minimální počet účastníků v rámci jednoho programu je 15 žáků.

Předpokládaný počet účastníkohodin pro rok 2017 je 2 200 účastníkohodin (v roce 2015 jich bylo zrealizováno 1595, v roce 2016 uskutečněno 2 011).

Kromě škol probíhají programy EVVO v přírodovědných klubech, které v Podbřezí a v České Skalici probíhají každoročně. Kluby jsou jednou týdně v obou uvedených místech, v terénu, ve škole, v ekocentru, v klubovnách apod.

V závěru roku bude provedeno podrobné vyúčtování všech uskutečněných programů, do prosince 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizací projektu došlo k podpoře ekologických výukových programů pro žáky mateřských a základních škol.

Ekologické programy byly realizovány v základních školách, mateřských školách nebo v ekologickém centru A Rocha.

Realizace projektu: leden – prosinec 2017

Celkové náklady projektu: 106 350 Kč

Dotace poskytnutá SFŽP: 106 000 Kč

Sbírka na rekonstrukci 17 února 2024
Cestopisný večer 22. března 2024 15 února 2024
Novinky
Přednáška 1. března 2024 3 února 2024
Benefiční přednáška 16. února 2024 – ELADA Bystré 20 ledna 2024