Projekt DVOULETKA v EVVO v A Rocha

Projekt DVOULETKA v EVVO v A Rocha

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta- 19ZPDU- 0008

 

 

 

Cíle projektu

Svou činností posílit vztah dětí, rodin, veřejnosti k ekologii, k přírodě, přesvědčovat lidi, že člověk není pánem přírody, pouze jejím správcem…. Dalším smyslem projektu je pořádat akce, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu apod. Dále vytvořit lepší podmínky pro EVVO – technické zázemí a vybavení, vzdělávání lektorů s cílem lepší kvality poskytování služeb v oblasti environmentální výchovy.

Obsah projektu

Účel 1 název „Pole neorané“

Plánované aktivity –

Slavení ochranářských svátků a organizace monitorovacích exkurzí – Dne Země, Dne vody, Dne stromů, Vítání ptačího zpěvu, Podzimní festival, atd.

Několik nedělí A Rocha s místními církvemi plus nedělní odpoledne s veřejností, mladými rodinami z nejbližších vesnic – s dětmi, mladými rodinami nebo důchodci na centru Krupárna

Ekologické vstupy do škol v okolí a jejich návštěvy na centru – výukové programy

Výstavy – v měsíci Dubnu plánujeme měsíční expozici na centru – viz dále.

Měsíční výstava přírodovědných sbírek AR v ekocentru souvisí s další preparací i ošetřením sbírek přírodnin / plynováním/. V depozitářích máme totiž několik stovek preparovaných ptáků, ptačích hnízd, vajec, desítky savců a přes tisíc položek z říše hmyzu. Zvláště motýlů. Zatím nám chybí vhodné vitríny pro trvalé umístění sbírek.

Podzimní výstavy hub – Dobré, Nové Město, Dobruška gymnázium

Veselé a poučné akce pro veřejnost – jarní a podzimní cyklus přednášek, zeliáda

Víkendové akce s dětmi, prázdninové tábory

Koncert Pavla Helana „Pro zachování hravé boží biodiverzity“ zaměřený na podporu druhové bohatosti

Další vzdělání lektorů, konferenční poplatky, účast na seminářích,

Účel 2 název Ekodílna pro přírodu /vybavenost malé truhlářské dílny a část materiálu na výrobu a údržbu budek, krmítek, hmyzích hotelů atd./

Kolem ekocentra Krupárna bylo v minulosti umístěno na dvě stě ptačích budek, dva větší hmyzí hotely, velké stacionární krmítko, krmiště pro polní ptáky-zásyp,hnízdní kontejner pro ledňáčky, větší budky pro netopýry, sovy jako puštíka, sýčka, budky poštolky, a jiné speciální zejména dřevěné ochranářské pomůcky a zařízení. Ty podporují přítomné živočichy zjm. při jejich přežití a úspěšném rozmnožování. Tyto nové možnosti mohou účinně přilákat staré i nové druhy a posílit spolu s jinými vhodnými zásahy místní druhovou bohatost.

Celý areál ekologického Centra Krupárny se širším okolím a také naše přesahující aktivity jako výroba malých hmyzích hotelů nebo základních a jednoduchých krmítek pro spřátelené školy, školky však vyžaduje zásadní dovybavení naší malé truhlářské díly.

V následujícím období potřebujeme na údržbu a novou výrobu těchto ochranářských zařízení zakoupit zejména toto technické vybavení.

Jsou jím především stojanová vrtačka, menší pokosová/úhlová pila, pásová pila, malá hoblovka s protahem, kotouč/tvrdokov , Aku-vrtačka plus několik menších věcí a nástrojů.

Tyto technické možnosti nám umožní jak udržovat stávající zařízení v areálu a okolí centra, tak vyvíjet nová osvědčená zařízení pro přírodu a šířit také ochranářskou osvětu navenek.

Součástí našeho plánu je také již konkrétní výroba několika prvních desítek krmítek, hmyzích hotelů nebo dobře antipredačně zajištěných budek a tedy zajištění materiálu, zejména dřeva pro tyto věci. /prkna, dřevotříska atd.) Služby zlepšíme dále vzděláváním lektorů a lepším PR (letáky a web)

Výpis akcí:

Slavení ochranářských svátků a organizace monitorovacích exkurzí – Dne Země, Dne vody, Dne stromů, Vítání ptačího zpěvu, Podzimní festival, atd. – 10 akcí za období trvání projektu

Několik nedělí A Rocha s místními církvemi plus nedělní odpoledne s veřejností, mladými rodinami z nejbližších vesnic – s dětmi, mladými rodinami nebo důchodci na centru Krupárna

Ekologické vstupy do škol v okolí a jejich návštěvy na centru – výukové programy

Výstavy – v měsíci Dubnu plánujeme měsíční expozici na centru

Měsíční výstava přírodovědných sbírek AR v ekocentru souvisí s další preparací i ošetřením sbírek přírodnin / plynováním/. V depozitářích máme totiž několik stovek preparovaných ptáků, ptačích hnízd, vajec, desítky savců a přes tisíc položek z říše hmyzu. Zvláště motýlů. Zatím nám chybí vhodné vitríny pro trvalé umístění sbírek.

Podzimní výstavy hub – Dobré, Nové Město, Dobruška gymnázium (6 akcí za 23 měsíců)

Veselé a poučné akce pro veřejnost – jarní a podzimní cyklus přednášek, zeliáda – 10 akcí

Víkendové akce s dětmi, prázdninové tábory – 10 akcí

Koncert Pavla Helana „Pro zachování hravé boží biodiverzity“

Aktivity účelu 2

1. Pořízení technického vybavení a materiálu pro dílnu

2. Vzdělávání lektorů, zkvalitňování výukových programů

3. Zlepšení PR a propagace EVVO

Partneři projektu

základní školy, mateřské školy, sbory církví, obec Dobré, obec Podbřezí

Celkové náklady projektu: 320 000 Kč

Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 250 000 Kč

Termín realizace: do 30.11. 2020

Dobrovolnický týden 2024 – OBSAZENO 27 května 2024
Víkend otevřených zahrad 8.-9. 6. 2024 22 května 2024
Novinky
Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří – OBSAZENO 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024