Projekt: Krakonošovy zahrádky – Přírodní zahrada – učebna pod širým nebem

Projekt: Krakonošovy zahrádky – Přírodní zahrada – učebna pod širým nebem.

Termín realizace: Od 1.9.2023 do 31.10.2023

Cíl projektu:

Cílem projektu – Přírodní zahrada – učebna pod širým nebem, je zvýšit povědomí veřejnosti o obyvatelích údolí Zlatého potoka a podnícení k jejich ochraně a péči o celý biotop. Naučná oboustranná interaktivní cedule poslouží návštěvníkům, ale i dětem během výukových programů k získání informací o vodních organismech ve stádiu juvenilním a v dospělosti. Jsou to např. chrostík, pošvatka, jepice, motýlice, pstruh a mihule. Druhá strana cedule poodkryje tajemství života ledňáčka říčního, skorce vodního a konipase horského. Seznámí veřejnost se způsobem hnízdění těchto druhů a jejich mláďaty.

Dalším cílem projektu je výroba ptačí budek pro různé druhy doupných ptáků. Výroba bude probíhat s dětmi z přírodovědného klubu. Zároveň proběhne jejich instalace v okolí ekocentra a údolí Zlatého potoka. V jarních a podzimních měsících seznamujeme návštěvníky s ornitologickým výzkumem a předvádíme kroužkování těchto ptáků.

Podpořený projekt zvýší atraktivitu přírodní zahrady, která slouží jako dobrý příklad adaptačních opatření na změnu klimatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt podpořen z projektu ŠKODA AUTO Nadačního fondu – Ochrana přírody a podpora biodiverzity.

Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024
Novinky
Sbírka na rekonstrukci 17 února 2024
Cestopisný večer 22. března 2024 15 února 2024