Projekt Modernizace kuchyně v Ekologickém centru Keithe Morrise – 2. etapa

Projekt
Modernizace kuchyně v Ekologickém centru Keithe Morrise – 2. etapa
Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – investiční akce 20SMR08- 0006

Cíl projektu

Odstranit nevyhovující stávající stav kuchyně v ekocentru. Cílem je z provizorní staré nevyhovující kuchyně vytvořit moderní bezpečnou a praktickou kuchyň jako lepší zázemí a podmínky při pořádání dětských pobytových akcích. Vytvořit tím lepší prostředí pro pořádání volnočasových aktivit.

Kuchyň slouží jako zázemí při letních táborech dětí i během celého roku při návštěvách škol v ekocentru při vzdělávacích programech pro děti, mládež i pro veřejnost.

V r. 2019 proběhla první etapa rekonstrukce a modernizace, v r. 2020 bychom chtěli kuchyni dokončit.

Obsahem projektu jsou nejnaléhavější potřeby pro provozování akcí pro děti, především jejich vícedenní pobyty a letní prázdninové tábory, při kterých je potřeba vařit a zajistit dostatečnou hygienu a zázemí.

Letní tábory mají kapacitu 30 dětí a 10 dospělých dobrovolníků. Kromě letních táborů pořádaných A Rocha, budovu ekocentra jako zázemí s kuchyní využívají další dětská a mládežnická uskupení (přírodovědné pobyty, setkání mládeže, ornitologické kurzy pro děti atd.)

Tento záměr bychom rádi realizovali kontinuálně jako pokračování projektu Modernizace kuchyně 1. etapa tak, aby do prázdnin bylo pro všechny tábory a dětské letní pobyty vytvořeno lepší zázemí pro stravování účastníků.

​​ V 1. etapě modernizace kuchyně bylo realizovánov r. 2019  toto: došlo k výměně velikého neotvíratelného nevyhovujícího okna, vybudování pracovní kuchyňské desky vč, dřezů, korpusy, zakoupení 2 ks el. vvsoušečů rukou,

V nadcházející 2. etapě chceme dokončit vybudování moderní důstojné kuchyně pro zlepšení nevyhovujícího stávajícího stavu kuchyně , tzn zakoupení: kuchyňských skříněk na nádobí vč. montáže, obklady, osvětlení, úprava elektroinstalace, nákup elektrospotřebičů – trouba, sklovarná deska, digestoř, myčka na nádobí.

Celkové náklady projektu: 216 000 Kč
Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 108 000 Kč
Termín realizace: do 31.12. 2020

Podzimní festival ptactva sobota 7. října 22 září 2023
Výstava hub Prachatice 20.- 22. 9. 2023 21 září 2023
Novinky
Výstava Houby Podorlicka 7. – 10. září 2023 30 srpna 2023
Ohlédnutí za Dobrovolnickým týdnem 2023 27 srpna 2023