Projekt VODA PŘINÁŠÍ ŽIVOT

Projekt VODA PŘINÁŠÍ ŽIVOT – tři malé vodní plochy v areálu A Rocha

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Ochrana přírody a krajiny – 19ZPD04-0002

 

 

 

Cíle projektu

Vznik dalších tří malých vodních ploch pro posílení biodiverzity. Dalším cílem je zvýšit schopnost zadržení vody v krajině.

Obsahem projektu je vznik nových tří vodních ploch v blízkosti ekocentra:

1. Jezírko plné vodních květin v blízkosti stacionárního krmítka

2. Nebesáček v novém, keřovém remízku u starého ovocného sadu

3. Studánka v údolí pod starou habřinou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulých letech jsme v bezprostřední blízkosti centra ARocha vytvořili také za podpory KHK i AOPK několik menších vodních ploch. Ty významně podpořily zdejší biodiverzitu. Rádi bychom ještě pokročili a přidali další tři malé vodní plochy.

1/ jezírko zapojené ve stávající napájené vodní soustavě u stacionárního krmítka

2/ malý „nebesák“ na nové lokalitě v blízkosti vzniklého keřového remízku a starého 3/vocného sadu.

c/ studánku pod habrovou strání.

To vše ještě zvýší přírodní atraktivitu a druhovou bohatost rostlin a živočichů ve vznikajícím ekoareálu A Rocha.

Celkové náklady projektu: 215 000 Kč

Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 150 000 Kč

Termín realizace: do 30.11. 2020

Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024
Novinky
Sbírka na rekonstrukci 17 února 2024
Cestopisný večer 22. března 2024 15 února 2024