A Rocha spolu s Barunkou – netradičně o ptácích – o čižbě

Svatováclavské posvícení v Ratibořicích 2018 přitáhlo jako vždy spoustu zvědavých návštěvníků.  A Rocha byla požádána pořadatelem FS Barunkou, abychom představili v rámci „Odpoledne řemesel“ jedno starověké i středověké řemeslo – čižbu, ptáčnictví. Tohle řemeslo kvetlo opravdu již za starověku a končí svoji praxi v českém prostoru až v minulém století. Žel navzdory všem ochranářským zákonům a evropským pravidlům je překvapivě s jistým omezením provozováno legálně i pololegálně až dodnes, např. ve Španělsku nebo dokonce v Rakousku. Zcela brutálně pokračuje na středomořských ostrovech Maltě, Krétě a jinde. Ročně zde v restauracích i domácnostech v labužnických kuchyních spotřebují statisíce táhnoucích ptačích těl.

 

Příprava našeho programu pro Ratibořice nám dala docela zabrat. Museli jsme prostudovat řadu historických pramenů, sehnat staré klícky, stará odchytová zařízení, vrše, sklopky ale i  např. objevit „tajné návody“ jak vyrobit ptačí lep.  Vše jsme však chtěli též spojit se současnou ornitologickou praxí, která jakoby volně na ptáčnictví navazuje. Má však zcela jiný důvod, např. vědecké kroužkování ptáků a používá také zcela bezpečné odchytové metody. Ukázku této moderní ornitologie zajistil náš zkušený terenní ornitolog Vojtěch Volf z Dobrušky. Před zraky dětí a rodičů odchytil a okroužkoval v zahradě u mandlu řadu krásných ptáků.

Ve středověkého čižbaře s  tím, co k němu patří – tedy kloboukem s ptačím peřím, fajfkou s voňavým tabákem, skývou chleba, kusem špeku i placaticí s tvrdým alkoholem se proměnil ředitel A Rocha Pavel Světlík. Ten vyprávěl zajímavé příběhy o čižbě již z doby biblické, ale také z pozdního středověku. Ptáci se tehdy chytali nejen pro jídlo, ale též později pro zpěv. Ten  z klícek obveseloval řemeslníky jako ševce, truhláře a jiné profese při jejich monotónní práci na místo dnešního rozhlasu nebo sluchátek přehrávačů v uších. Klícky Pavla Světlíka byly také plné ptáků. Ale pouze krásných dřevěných modelů, pocházejících z jihočeské dílny šikovného řezbáře Dana Schuha od Písku.

 

Vydařené odpoledne ve spolupráci s FS Barunkou, z.s. je jedním z našich dalších aktivit, kde A Rocha spolupracuje s místními českoskalickými skupinami  jako je DDM Bájo, Vila Čerych nebo Církev bratrská. Zejména tam se uskutečnily  pro nově aktivní otevřený klub důchodců dvě přednášky ředitele A Rocha jednak „O nových poznatcích jedovatosti a jedlosti hub“, tak také o „Ptácích zahrad a jejich potřebách“. Děti z České Skalice a blízkého okolí participují též  každoročně na A Rocha letních táborech. Existují i jiné body spolupráce. Město Česká Skalice podpořilo finančně v roce 2018 všecky tyto aktivity grantem.

 

Dobrovolnický týden 2024 – OBSAZENO 27 května 2024
Víkend otevřených zahrad 8.-9. 6. 2024 22 května 2024
Novinky
Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří – OBSAZENO 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024