Projekt: A Rocha a biokoridor farmáře Netíka 2. etapa

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Ochrana přírody a krajiny – 22ZPDU04

Termín realizace: od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení biodiverzity v okolí obce Dobré na pozemcích farmáře Netíka. Od roku 2020 spolupracujeme na obnově pestré krajiny v podhůří Orlických hor. V minulých letech jsme společně vysázeli dva keřové remízy, zasadili stromky, zhotovili oplocení a vyseli květnatou louku. Cílem tohoto projektu je rozšířit již existující biokoridor a to výsadbou dalších keřů a stromů (zejména vysokokmenných starých ovocných odrůd). Vyset květnaté pásy mezi vysázené ovocné stromy, vyvěsit ptačí budky pro pěvce. Dalším cílem bylo zapojení dětí z místní školy a našich přírodovědných klubů do projektu.

Rozpis aktivit

Duben 2022 – říjen 2023 nákup materiálu, výsadba stromů a keřů, výsev bylin, vyvěšování budek.

Partneři projektu:

farmář Jiří Netík, obec Dobré, dětský přírodovědný klub A Rocha, obyvatelé obce Dobré.

Celkové náklady projektu: 144 000 Kč

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem: 120 000 Kč

Termín realizace: do 30. 11. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024
Novinky
Sbírka na rekonstrukci 17 února 2024
Cestopisný večer 22. března 2024 15 února 2024