Projekt Objevujeme a obdivujeme svět členovců a ptáků

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – 22ZPDU1

Termín realizace: od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit vztah dětí i dospělé veřejnosti k přírodě a také zesílit jejich pocit zodpovědnosti k ochraně přírody. Podpoření námi pořádaných akcí, přírodovědných klubů, výukových programů pro školy atd. nám umožňuje rozšiřovat svou nabídku programů a oslovovat další obyvatele. Dalším cílem je zlepšit zázemí ekocentra pro děti a další návštěvníky.

22ZPDU11 Účel 1 Podpora projektů v oblasti EVVO (akce a aktivity)

V přírodní zahradě se nám zabydlují další druhy členovců, které spolu s dětmi při výukových programech objevujeme. Rádi bychom rozšířili a prohloubili výuku o detailní pozorování živočichů mikroskopickou kamerou a binokulární lupou. K detailnějším průzkumům živočichů využijeme také různé laboratorní pomůcky, jako jsou Petriho misky, zkumavky, pinzety, krabičky na přenášení, síťky na bezpečný odchyt a další drobný materiál. K názornosti výuky také přispějí anatomické modely a modely vývojových stadií živočichů.

Pečlivým monitorováním života v přírodní zahradě jsme vytvořili atlasy a klíče zde se vyskytujících organismů. Profesionální tisk těchto pomůcek přispěje k názornosti a zvýší samostatnost žáků při badatelské výuce.

Jakožto dlouholetí členové České společnosti ornitologické a kroužkovatelé ptáků vedeme děti v klubech i tímto přírodovědným směrem. Pro zkvalitnění výuky potřebujeme obnovovat odchytová zařízení – sítě a také přehrávač hlasů ptáků, který umožní dětem naučit se rozlišovat ptáky podle zpěvu a přilákat je do větší blízkosti, což zlepší pozorování a zážitky.

Výpis akcí

Environmentální vzdělávací programy pro školní děti a mládež – ve školním roce ve školách a školkách, u nás v ekocentru a v naší přírodní zahradě, během prázdnin pro tábory a během víkendů pro mládež z církevních sborů, skautů a dalších organizací či spolků.

Přírodovědné kluby – pravidelné schůzky s dětmi ze ZŠ Dobré a ZŠ Podbřezí.

Kurz ornitologie – zejména pro děti.

Tábory

Slavení ochranářských svátků – Dne Země, Dne vody, Dne stromů, Vítání ptačího zpěvu, Podzimní festival, atd.

Organizace monitorovacích exkurzí – pro zájemce o ornitologii.

Vzdělávání a osvěta v církvích – několik bohoslužeb, přednášek a vycházek s členy sborů Církve bratrské a evangelické.

Podzimní výstavy hub

 

Akce pro veřejnost – jarní a podzimní cyklus přednášek, Víkend otevřených zahrad

22ZPDU12 Účel 2 Podpora celoroční činnosti a rozvoje středisek ekologické výchovy

 

Cílem projektu je vytvořit učebnu pro výuku dětí v I. patře budovy ekocentra. Tato částečná rekonstrukce zahrnuje:

-částečné otlučení omítek,

-vysekání drážek pro vytápění a elektroinstalaci,

-omítky včetně štuku a malby,

-rozvod otopné soustavy a elektroinstalaci – zásuvky a osvětlení.

-pokládka protipožární a protihlukové izolace a konstrukce podlahy

 

 

 

 

Partneři projektu: základní a mateřské školy, sbory církví, obce Dobré a Podbřezí, dětské skupiny a organizace, veřejnost z širokého okolí.

 

 

 

 

 

Celkové náklady projektu: 318 400 Kč

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem: 199 000 Kč

Termín realizace: do 30. 11. 2023

Dobrovolnický týden 2024 27 května 2024
Víkend otevřených zahrad 8.-9. 6. 2024 22 května 2024
Novinky
Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří – OBSAZENO 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024