VENKOVNÍ UČEBNA UPROSTŘED MOKŘADU

Projekt VENKOVNÍ UČEBNA UPROSTŘED MOKŘADU

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta – 17ZPD05
Účelem projektu je vybudování venkovní učebny = dřevěná stavba, která bude umístěna v
blízkosti mokřadního areálu
Cílem projektu je zatraktivnění již vybudovaného místa s biodiverzitním mokřadem, dojde
ke kvalitativnímu rozvoji již vzniklé lokality, zvýší se zájem pozorovatelů a malých
přírodovědců o výukové programy. Návštěvnost škol a dětí vzroste pro unikátnost a
jedinečnost projektu. Možnost učit se v přímo v terénu., spojení teorie a praxe. Pozorování
přírody a živočichů z bezprostřední blízkosti ve skrytu terénní pozorovatelny- nové
učebny.
Nový mokřadní areál vybudovaný v posledních 2 letech bude sloužit pro důležité
zadržování a udržování rovnováhy vody v krajině, pro zvýšení rozmanitosti různých
druhů organismů, posílení populací chráněných druhů a rovněž k názorné
environmentální vzdělávací a výchovné osvětě pro školy a širokou veřejnost, o
kterou se již řadu let snaží naše organizace A Rocha.
Celkové náklady projektu: 273 660 Kč
Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 100 000 Kč

 

 

 

Podzimní festival ptáků 2.-3.10. 2021 14 září 2021
Pozvánka na kluby 8 září 2021
Novinky
Houby podorlicka 16. – 19. 9. 2021 30 srpna 2021
News 36 – léto 21 1 července 2021